Gratin of salmon and surimi

Gratin of salmon and surimi

Main course | Easy | 1 hour
Main course
Easy

Recipe details