Thai-style salmon spaghettini

Thai-style salmon spaghettini from Alexandra Diaz and Geneviève O'Gleman

Main course | Easy | 25 minutes
Main course
Easy

Recipe details