Browse

Refine results by:

Prices valid from Thursday November 14 2019 to Wednesday November 20 2019.
Amira

Almond Slivered

80 g
$4.49
$5.61 / 100 G
Amira

Banana Chips

150 g
$3.29
$2.19 / 100 G
Amira

BBQ Platter

290 g
$6.49
$2.24 / 100 G
$3.29
$0.44 / 100 ML
Amira

Brazilia Nut

80 g
$3.99
$4.99 / 100 G
$10.99
$5.50 / 100 G
Amira

Chocolate Almond

100 g
$3.99
$3.99 / 100 G
Amira

Chunks Dry Papaya

200 g
$3.99
$2.00 / 100 G
Amira

Chunks Dry Pineapple

200 g
$3.99
$2.00 / 100 G
$5.49
$1.83 / 100 G
Amira

Country Mix

175 g
$4.29
$2.45 / 100 G
Amira

Cranberry Mix

200 g
$4.29
$2.15 / 100 G
Amira

Crumbs Walnut

80 g
$3.49
$4.36 / 100 G
Amira

Deluxe Nuts

100 g
$5.49
$5.49 / 100 G
Amira

Deluxe RS Nuts

100 g
$5.49
$5.49 / 100 G
Amira

Diet Deluxe Mix

200 g
$4.29
$2.15 / 100 G
Amira

Dried Apples Rings

80 g
$2.99
$3.74 / 100 G
Amira

Dried Apricot

300 g
$7.99
$2.66 / 100 G
Amira

Dried Kiwi

150 g
$3.99
$2.66 / 100 G
Amira

Dried Mango Slices

200 g
$5.29
$2.65 / 100 G